درباره ما

تولید و عرضه انواع سبزیجات آماده ( خرد شده ، سرخ شده و خشک )
انواع ترشیجات و شوریجات خانگی
انواع مربا
انواع عرقیات
و رب خانگی اعلاء
تهیه شده مواد اولیه تازه و ارگانیک