درباره ما

فروشگاه چرخ گردون نماینده رسمی ( بکو - بوش - سامسونگ- امرسان- سیلور هاوس- گلدن هاوس) دراستان یزد.
خرید جهیزیه در اقساط ۳۶ ماهه با وام بانکی ۱۴ درصد.