محصولات/خدمات

دسته بندی
پدیک نوزادی 70*130

پدیک نوزادی 70*130

قیمت : 2200000 تومان

تشک پدیک

پدیک 80*180

پدیک 80*180

قیمت : 2700000 تومان

تشک پدیک

پدیک 200*180

پدیک 200*180

قیمت : 5500000 تومان

تشک پدیک

پدیک 200*160

پدیک 200*160

قیمت : 5200000 تومان

تشک پدیک

پدیک200*140

پدیک200*140

قیمت : 4500000 تومان

تشک پدیک

پدیک 200*120

پدیک 200*120

قیمت : 3800000 تومان

تشک پدیک

پدیک 200*90

پدیک 200*90

قیمت : 3200000 تومان

تشک پدیک

آتروپیک نوزادی 70*130

آتروپیک نوزادی 70*130

قیمت : 2900000 تومان

تشک آتروپیک

آتروپیک نوجوان 80*180

آتروپیک نوجوان 80*180

قیمت : 3200000 تومان

تشک آتروپیک

آتروپیک 200*180

آتروپیک 200*180

قیمت : 6400000 تومان

تشک آتروپیک

آتروپیک 200*160

آتروپیک 200*160

قیمت : 5900000 تومان

تشک آتروپیک

آتروپیک 200*140

آتروپیک 200*140

قیمت : 5200000 تومان

تشک آتروپیک

آتروپیک 200*120

آتروپیک 200*120

قیمت : 4700000 تومان

تشک آتروپیک

آتروپیک یکنفره 200*90

آتروپیک یکنفره 200*90

قیمت : 3900000 تومان

تشک آتروپیک

اسپرینگ 70*130 نوزادی

اسپرینگ 70*130 نوزادی

قیمت : 2800000 تومان

تشک اسپرینگ

اسپرینگ نوجوان 80*180

اسپرینگ نوجوان 80*180

قیمت : 3200000 تومان

تشک اسپرینگ

اسپرینگ 200*180

اسپرینگ 200*180

قیمت : 8900000 تومان

تشک اسپرینگ

اسپرینگ سایز 200*160

اسپرینگ سایز 200*160

قیمت : 8400000 تومان

تشک اسپرینگ

اسپرینگ سایز 200*140

اسپرینگ سایز 200*140

قیمت : 6900000 تومان

تشک اسپرینگ

اسپرینگ سایز 200*120

اسپرینگ سایز 200*120

قیمت : 5500000 تومان

تشک اسپرینگ

اسپرینگ یکنفره 90*200

اسپرینگ یکنفره 90*200

قیمت : 4500000 تومان

تشک اسپرینگ

ریلایف نوزادی 70*130

ریلایف نوزادی 70*130

قیمت : 5100000 تومان

تشک ریلایف

ریلایف نوجوان 80*180

ریلایف نوجوان 80*180

قیمت : 5800000 تومان

تشک ریلایف

ریلایف 200*180

ریلایف 200*180

قیمت : 12800000 تومان

تشک ریلایف

ریلایف 200*160

ریلایف 200*160

قیمت : 11500000 تومان

تشک ریلایف

ریلایف 200*140

ریلایف 200*140

قیمت : 10400000 تومان

تشک ریلایف

ریلایف 200*120

ریلایف 200*120

قیمت : 7900000 تومان

تشک ریلایف

ریلایف یکنفره 200*90

ریلایف یکنفره 200*90

قیمت : 6900000 تومان

تشک ریلایف

لاتکس دوطرف پد نوزادی 70*130

لاتکس دوطرف پد نوزادی 70*130

قیمت : 5500000 تومان

تشک لاتکس

لاتکس دوطرف پد نوجوان80*180

لاتکس دوطرف پد نوجوان80*180

قیمت : 6100000 تومان

تشک لاتکس

لاتکس دوطرف پد200*180

لاتکس دوطرف پد200*180

قیمت : 14800000 تومان

تشک لاتکس

لاتکس دوطرف پد200*160

لاتکس دوطرف پد200*160

قیمت : 13500000 تومان

تشک لاتکس

لاتکس دوطرف پد200*140

لاتکس دوطرف پد200*140

قیمت : 11800000 تومان

تشک لاتکس

لاتکس دوطرف پد200*120

لاتکس دوطرف پد200*120

قیمت : 10300000 تومان

تشک لاتکس

لاتکس دوطرف پد200*90

لاتکس دوطرف پد200*90

قیمت : 7900000 تومان

تشک لاتکس

مدیکال نوزادی70*130

مدیکال نوزادی70*130

قیمت : 4500000 تومان

تشک مدیکال

مدیکال نوجوان80*180

مدیکال نوجوان80*180

قیمت : 5100000 تومان

تشک مدیکال

مدیکال صددرصدطبی200*180

مدیکال صددرصدطبی200*180

قیمت : 12400000 تومان

تشک مدیکال

مدیکال صددرصد طبی200*160

مدیکال صددرصد طبی200*160

قیمت : 113000000 تومان

تشک مدیکال

مدیکال صددرصدطبی200*140

مدیکال صددرصدطبی200*140

قیمت : 10700000 تومان

تشک مدیکال

مدیکال صددرصدطبی200*120

مدیکال صددرصدطبی200*120

قیمت : 8900000 تومان

تشک مدیکال

مدیکال صددرصد طبی200*90

مدیکال صددرصد طبی200*90

قیمت : 7000000 تومان

تشک مدیکال

ساتراپ طبی یکطرف پد70*130

ساتراپ طبی یکطرف پد70*130

قیمت : 6100000 تومان

تشک ساتراپ

ساتراپ طبی یکطرف پد80*180

ساتراپ طبی یکطرف پد80*180

قیمت : 7200000 تومان

تشک ساتراپ

ساتراپ طبی یکطرف پد200*180

ساتراپ طبی یکطرف پد200*180

قیمت : 13500000 تومان

تشک ساتراپ

ساتراپ طبی یکطرف پد200*160

ساتراپ طبی یکطرف پد200*160

قیمت : 12900000 تومان

تشک ساتراپ

ساتراپ طبی یکطرف پد200*140

ساتراپ طبی یکطرف پد200*140

قیمت : 12100000 تومان

تشک ساتراپ

ساتراپ طبی یکطرف پد200*120

ساتراپ طبی یکطرف پد200*120

قیمت : 10400000 تومان

تشک ساتراپ

ساتراپ طبی یکطرف پد200*90

ساتراپ طبی یکطرف پد200*90

قیمت : 9000000 تومان

تشک ساتراپ

ریلکس نوزادی70*130

ریلکس نوزادی70*130

قیمت : 9200000 تومان

تشک memory

ریلکس نوجوان80*180

ریلکس نوجوان80*180

قیمت : 10500000 تومان

تشک memory

ریلکس200*180

ریلکس200*180

قیمت : 29000000 تومان

تشک memory

ریلکس 200*160

ریلکس 200*160

قیمت : 24200000 تومان

تشک memory

ریلکس200*140

ریلکس200*140

قیمت : 20200000 تومان

تشک memory

ریلکس200*120

ریلکس200*120

قیمت : 16800000 تومان

تشک memory

ریلکس 200*90

ریلکس 200*90

قیمت : 14000000 تومان

تشک memory

تخت جکدار120

تخت جکدار120

قیمت : 7500000 تومان

تختخواب

تخت جکدار90

تخت جکدار90

قیمت : 6800000 تومان

تختخواب

تخت باکس اسپورت180

تخت باکس اسپورت180

قیمت : 5600000 تومان

تختخواب

تخت باکس اسپورت160

تخت باکس اسپورت160

قیمت : 5100000 تومان

تختخواب

تخت اسپورتسفید 140

تخت اسپورتسفید 140

قیمت : 4600000 تومان

تختخواب

تخت اسپورت سفید 120

تخت اسپورت سفید 120

قیمت : 4200000 تومان

تختخواب

تخت اسپورت سفید 90

تخت اسپورت سفید 90

قیمت : 3800000 تومان

تختخواب

تخت اسپورت سفید 80*180نوجوان

تخت اسپورت سفید 80*180نوجوان

قیمت : 3400000 تومان

تختخواب

تخت اسپورت رنگی 180

تخت اسپورت رنگی 180

قیمت : 5900000 تومان

تختخواب

تخت اسپورت رنگی 160

تخت اسپورت رنگی 160

قیمت : 5500000 تومان

تختخواب

تخت اسپورت رنگی 140

تخت اسپورت رنگی 140

قیمت : 4850000 تومان

تختخواب

تخت اسپورت رنگی120

تخت اسپورت رنگی120

قیمت : 4500000 تومان

تختخواب

تخت اسپورت رنگی90

تخت اسپورت رنگی90

قیمت : 3950000 تومان

تختخواب

تخت اسپورت رنگی 80*180نوجوان

تخت اسپورت رنگی 80*180نوجوان

قیمت : 3100000 تومان

تختخواب

درباره ما

شرکت کالای خواب رضوان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 619662
تولیدکننده تشک خوشخواب رویال شرکتی باضمانت نامه رسمی در 9 مدل مختلف میباشد.
این شرکت بیش از 10 سال باسازمان اتکا نیروهای مسلح قرارداد همکاری داشته و کلیه عزیزان شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح میتوانند خرید اقساطی (بدون بهره) بصورت کسر از حقوق انجام دهند. حمل کالا تا درب منزل رایگان است.
همچنین این شرکت آماده عقد قرارداد با ادارات و ارگانهای دولتی و خصوصی و هتلها و مهمانسراها و زائرسراها جهت تامبن تخت باکس فلزی (هتلی) مورد تایید و تاکید اتحادیه هتلداران و تشک و ملزومات کالای خواب به قیمت درب کارخانه میباشد.

تماس با ما

مشتری گرامی؛ تیم ما، آماده شنیدن هرگونه انتقادات و پیشنهادات شما هست. جهت ارتباط با ما، میتوانید از طریق روشهای زیر اقدام فرمایید تا در اسرع وقت مورد شما را پیگیری کنیم.

جهت عضویت در باشگاه مشتریان این مرکز، میتوانید با ارسال [ تشک ] یا [ rezvan ] به شماره سامانه 10008590 عضو رسمی باشگاه شوید و از امتیازات ویژه، آخرین اخبار، رویداد و ... مطلع و بهره مند شوید

مسیریابی از طریق: