1. صفحه اصلی
  2. اطلاعیه ها

قابل توجه کارشناسان فروش آی نوتی:
احتراماً با توجه به ثبت درخواست صدور پروانه کسب، کسب و کاران اینترنتی از اتاق اصناف تهران، و الزام تطبیق طرح درآمد زایی شرکت با مقررات مربوطه، صندوق پاداش باشگاه مشتریان آی نوتی از روی سایت شرکت حذف و متعاقبا طرح جدید با اصلاحیه های آن به اطلاع کلیه مشتریان خواهد رسید.

باتشکر - مدیریت آی نوتی


به اطلاع کلیه کارشناسان فروش شرکت می رسانیم:
با عنایت به ثبت درخواست صدور مجوز از مرکز اطاق اصناف تهران و دایر به صدور پروانه کسب، کسب و کاران اینترنتی و لزوم تطبیق طرح تجاری شرکت با مقررات مربوطه، بنابر اقتضاء تغییراتی به وجود خواهد آمد که مراتب در روزهای آتی به اطلاع تمامی عزیزان خواهد رسید.

باتشکر - مدیریت آی نوتی