1. صفحه اصلی
 2. تعرفه خدمات

کارت ویزیت الکترونیک (بستر پیامک)

کد تک رقمی

6.000.000
ریال
 • 300.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد دو رقمی

5.000.000
ریال
 • 250.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد سه رقمی

4.000.000
ریال
 • 200.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد چهار رقمی

2.000.000
ریال
 • 100.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد پنج رقمی

1.500.000
ریال
 • 75.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کد شش رقمی الی یازده رقمی

1.000.000
ریال
 • 50.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

حروف فارسی یا لاتین

2.500.000
ریال
 • 125.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

حروف فارسی و لاتین

3.500.000
ریال
 • 175.000 ریال شارژ رایگان
 • 1 ساعت تست رایگان

کارت ویزیت الکترونیک (بستر USSD)

کد های با واسطه به صورت *6655*1*کد# و کدهای بی واسطه به صورت *6655*کد# در دسترس می باشند.

کد یو اس اس دی 1 رقمی با واسطه

60.000.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 2 رقمی با واسطه

36.000.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 3 رقمی با واسطه

12.000.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 4 رقمی با واسطه

8.400.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 5 رقمی با واسطه

6.000.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 6 رقمی با واسطه

3.600.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 7 الی 11 رقمی با واسطه

1.800.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 2 رقمی بی واسطه

480.000.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 3 رقمی بی واسطه

300.000.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 4 رقمی بی واسطه

180.000.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 5 رقمی بی واسطه

60.000.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 6 رقمی بی واسطه

36.000.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

کد یو اس اس دی 7 الی 11 رقمی بی واسطه

18.000.000
ریال
 • 1 ساعت تست رایگان

پکیج ویژه

25%

پکیج ویژه آی مپ (iMap)

1.500.000
ریال
 • استفاده از تمامی امکانات و خدمات سایت
 • ثبت در نقشه iMap
 • کارت ویزیت 14 رقمی پیامکی رایگان
 • کارت ویزیت 14 رقمی USSD رایگان
 • 25% تخفیف در صورت داشتن معرف

پکیج ویژه آی نوتی

7.500.000
ریال
 • کد USSD پنج رقمی با واسطه *1
 • کارت ویزیت الکترونیک فارسی و لاتین
 • 1% شارژ هدیه رایگان
 • یک ساعت تست رایگان
 • قابل انتقال به غیر

خدمات ویژه

آنتی ویروس پادویش

1,830,000
ریال
 • 5 کاربر سیستم عامل ویندوز
 • 5 کاربر سیستم عامل اندروید
 • 2 سال فعال سازی و پشتیبانی
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • تلفن پشتیبانی : ۰۲۱۴۳۹۱۲۰۰۰

آنتی ویروس پادویش

2,750,000
ریال
 • 10 کاربر سیستم عامل ویندوز
 • 10 کاربر سیستم عامل اندروید
 • 2 سال فعال سازی و پشتیبانی
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • تلفن پشتیبانی : ۰۲۱۴۳۹۱۲۰۰۰