شرکت پیشرو راه آسایش اولین سرویس هوشمند

جهت عضویت در باشگاه مشتریان این مرکز، میتوانید با ارسال سرویس مدرسه به شماره سامانه 10008590 عضو رسمی باشگاه شوید و از امتیازات ویژه، آخرین اخبار، رویداد و ... مطلع و بهره مند شوید

ارائه سرویس مدرسه یکی از با ارزش ترین نوع خدمات حمل و نقل به شهروندان و دانش آموزان عزیز می باشد.شرکت حمل و نقل پیشرو راه آسایش بعنوان یکی از پیشگامان ناوگان حمل و نقل دانش آموزی در سرویس مدارس از سالهای گذشته موفق به کسب رتبه برتر در امر سرویس رسانی به دانش آموزان مناطق تحت پوشش خود شده است.که این امر با هدف ارائه سرویس های مطلوب با رعایت استانداردها انجام شده و هم اکنون نیز در دست اجراست.بنا براین با توجه به سرویس رسانی مدارس در سالهای اخیر، این شرکت تاکنون موفق به ارائه خدماتی مطلوب با بیشترین سهم خودروهای سرویس بر در کلیه مدارس تحت پوشش خود و با امکان سرویس دهی در سطح مناطق 22 گانه شده است. از دیگر خدمات قابل ارائه در این خصوص که در اختیار دانش آموزان و رانندگان سرویس مدارس قرار گرفته است میتوان به ارائه برچسب سرویس و حکم جهت ارائه سرویس استاندارد، نظارت بر روند اجرای این طرح به منظور فراهم آوردن امنیت بیشتر و تسهیل در حمل ونقل دانش آموزان، آموزش اخلاق حرفه ای و قوانین و مقرارات ترافیکی اشاره کرد.

برخی خدمات و سوابق شرکت طی سالهای گذشته:

ارائه سرویس دبستان پسرانه مهر هشتم ۵۳ ماشین
ارائه سرویس دبیرستان پسرانه مهر هشتم۳۴ ماشین
ارائه سرویس دبیرستان نوبت دوم نمونه دولتی فرهنگ۳۰ ماشین
ارائه سرویس دبستان روشنگر ۵۵ ماشین
ارائه سرویس دبیرستان نوبت اول روشنگر۳۳ ماشین
ارائه سرویس دبستان روشنگر۴۶ماشین
ارائه سرویس دبیرستان نوبت اول موعود ۳۵ماشین
ارائه سرویس دبیرستان نوبت دوم موعود۲۳ماشین
تمامی اتوبوس مینی بوس و ون های دبستان پسرانه مهر هشتم
تمامی اتوبوس مینی بوس و ون های دبیرستان پسرانه مهر هشتم
و اینک ارائه سرویس مدارس سلام دبیرستان نوبت اول سلام و دبستان سلام شهدای خلیج فارس ...


توجه:لطفا جهت ارسال پیام وهرگونه نظر. انتقادوپیشنهادی به مدیریت پیشرو راه آسایش پس ازنوشتن کلمه ی سرویس مدرسه اینتر زده و مطلب خودرابنویسیدوبه 10008590 ارسال کنید.