بیوگرافی

احمد فلاحی هستم متولد سال 1359کارمند شهرداری رودبار جنوب و کارشناس ارشد  ;کمپانی G.T.N.A 

سوابق تحصیلی

13851389

کارشناسی مهندسی نرم افزار

دیپلم ریاضی فیزیک و کاردانی حسابداری 

توضیحات

سوابق شغلی

گواهینامه ها

توضیحات گواهینامه سیماک وicdlدر زمینه شغلی خودم در شهرداری 

مهارت های تخصصی 

توضیحات در زمینه وب و itکه یکی از ارزو های دیرینه من احقاق دولت  الکترونیک بود و با ای نوتی خیلی زود اتفاق بزرک رقم میخوره 

زبان های خارجی

نقشه

گالری