تیزرهای تبلیغاتی طراحی سایت

زبان های خارجی

انگلیسی

  1. توانایی خواندن: خوب
  2. توانایی نوشتن: متوسط
  3. توانایی گوش دادن: خوب
  4. توانایی مکالمه: عالی

آلمانی

  1. توانایی خواندن: عالی
  2. توانایی نوشتن: متوسط
  3. توانایی گوش دادن: عالی
  4. توانایی مکالمه: عالی


نقشه

بیوگرافی

اینجانب سیدشجاع جهرمی