فارس - کازرون - خیابان شهدای جنوبی بالاتر از بانک انصار روبروی فروشگاه ستاره