بیوگرافی

من محمدمهدی فراوانی هستم. تحصیلات کارشناسی عمران رادردانشگاه آزادکاشان گذراندم .درپروژه های مختلف مشغول بکارشده وپروانه اشتغال بکارمهندسی رادرتاریخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۶دریافت نمودم .درسال ۱۳۹۶ دانشنامه کارشناس ارشد عمران-سازه ازدانشگاه آزاد اراک دریافت نمودم .به عنوان مدیر دفترمهندسی ازسال ۸۵ مشغول بکار هستم.

سوابق تحصیلی

13961394

کارشناس ارشدعمران-سازه

دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک

توضیحات

13781373

کارشناس عمران-عمران

دانشگاه آزاداسلامی واحدکاشان

توضیحات

سوابق شغلی

1۳۸۵/۰۴/۱۷تا کنون

مدیرکنترل کیفیت

شرکت مهرگازران

‌ 

  •   

گواهینامه ها

1۳۸۱/۰۵/۱۶تاکنون

پروانه اشتغال بکارمهندسی

وزارت راه و شهرسازی

توضیحات

13۹۷/۰۵/۰۱13۹۷/۱۱/۱

مدیرحرفه ای کسب وکارmba

فن پردازان

توضیحات

تیر۱۳۸۵تاکنون

مدیرکنترل کیفیت

استاندارد قممهارت های تخصصی 

مشاورفروش شرکت گسترش طراحان نقش الماس inoti

توضیحات

طراحی ونظارت واجراسازه

توضیحات

کارشناس فروش بیمه های زندگی

توضیحات

کارشناس کنترل کیفیت QC

توضیحات

گالری تصاویر

تیزرهای تبلیغاتی طراحی سایت

زبان های خارجی

انگلیسی

  1. توانایی خواندن: خوب
  2. توانایی نوشتن: متوسط
  3. توانایی گوش دادن: خوب
  4. توانایی مکالمه: متوسط

آلمانی

  1. توانایی خواندن: ضعیف
  2. توانایی نوشتن: ضعیف
  3. توانایی گوش دادن: ضعیف
  4. توانایی مکالمه: ضعیف


نقشه