فرناز اسلامی بنیان گذار سکوت در جهان درخانواده ای پولدار در ایران متولد شد و علاقه ای به بچه های کوچک دارد .

وی با دستیابی عمیق به همسرش توانست به همه ثابت کند که 

خواستن توانستن است.

گالری

رزومه


گرافیک در دو مفهوم قدیم (سنتی) و جدید(نوین) متمایز میگردد که در مرز بین این دو پدیده چاپ قرار دارد.منظور از چاپ انواع و اقسام چاپ است. گرافیک (قدیم) یا همان سنتی شامل خطاطی، نقاشی دو بعدی، کنده کاری می باشد که بیشترین شکل آن در آرایش کتابهاست که محصول کار نقاش، خوشنویس، تذهیب کار و جلدساز میباشد.

هر انچه را که بشود تصور کرد را میتوان طراحی کرد !!!!!!!!

دارای مدرک معتبر از دانشگاه تهراندریافت مدارک و اداره دوره های اموزشی از صفر تا صد در تمامی سنین و بر اساس تست علاقه


سال 1398