بیوگرافی

☆ معصومه منصوری ☆

 ☆ کاندیدای ششمین دوره شورای اسلامی کلانشهر اهواز ☆

 ☆ کارشناس روانشناسی عمومی،

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت ☆

 ☆ بیش از ۱۰ سال سابقه کار در شهرداری اهواز ☆

 ☆ انتخاب_صحیح ☆

 ☆ مدیریت_متحد_شهری ☆سوابق شغلی

  معصومه منصوری

کارشناس روانشناسی عمومی

 کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

بیش از ۱۰ سال سابقه کار در شهرداری اهواز

عناوین شغلی :

کارشناس ناظر طرح تفکیک از مبدا پسماندهای خشک از سال 89 تا ۹۰

کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل از سال ۹۰ تا ۹۳

کارشناس امور بهبود روش های و تضمین کیفیت از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰

مسئول برگزاری  کمیته تخصصی هنرهای شهر از سال ۹۳ تا ۹۷

مسئول برگزاری کمیته مطالعات فنی از ۹۳ تا ۹۷

تخصص :

تدوین فرآیند،روش اجرایی،دستورالعمل آیین نامه و نظام نامه کلیه حوزه های شهرداری

بهبود فرآیندها در سیستم شغلی

تالیف :

تدوین الزامات و نحوه اجرای بودجه شهرداری اهواز در سال 94 

فعالیت های ورزشی :

دارنده مدال طلا در دومین المپیاد بانوان کشور در رشته ی دارت

بسیج فعال

مهارت ها

تخصص

تدوین فرآیند ، روش اجرایی ، دستورالعمل ، آیین نامه و نظام نامه کلیه حوزه های شهرداری

تخصص

بهبود فرآیندها در سیستم شغلی

تخصص 

تدوین کتاب الزامات و نحوه اجرا بودجه شهرداری در اهواز در سال 1394

مهارت های ورزشی

المپیاد دارت

دارنده مدل طلا در دومین دوره المپیاد بانوان کشور در رشته ی دارت

صفحات اجتماعی 

مقالات

مقاله :

رابطه علی خودکارآمدی شغلی و تعهد سازمانی

با کیفیت زندگی کاری از طریق میانجیگری تاب آوری کارکنان شهرداری اهواز

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

حمایت تیم های ورزشی محلات پردیس و کوی سلیمی و همچنین مربیان  و دست اندر کاران این تیم ها از خانم‌معصومه منصوری


جوانان رجاء پردیس

بزرگسالان اتحاد سلیمی 

نوجوانان اتحاد سلیمی

جوانان رجاء پردیس

بزرگسالان عقاب پردیس

بزرگسالان فجر پردیس

بزرگسالان تقوا پردیس

جوانان اتحاد سلیمی

 #ورزش_محلات

 #معصومه_منصوری

عکس مقالات

فیلم ها

ویدئو

مدارک و گواهینامه 

مدارک و گواهینامه

گالری

گالری

نشست های خانم معصومه منصوری

ائتلاف

ائتلاف

گالری

گالری

نقشه

تماس با من