آموزشگاه رانندگی قائم

آموزشگاه تعلیم رانندگی قائم همدان با مدیریت آقای مهدی پرژاد

سوابق شغلی

آموزشگاه
آموزشگاه تعلیم رانندگی قائم
از 1380 - تا کنون
آموزش رانندگی 0 تا 100 کامل (مبتدی و حرفه ای) در آموزشگاه قائم همدان
تمام افراد برای این که بتوانند صلاحیت رانندگی در شهر همدان را داشته باشند باید مجوزهای لازم را اخذ کرده و کلاسها و امتحان رانندگی را با موفقیت پشت سر بگذارند. آموزش رانندگی و گرفتن گواهینامه یکی از چالشهایی است که بسیاری از افراد آن را تجربه میکنند. برای این که به یک راننده حرفهای تبدیل شوید باید تمام نکات مهم رانندگی را یاد بگیرید و به تمام آنها عمل کنید.
تعلیم رانندگی
آموزش رانندگی قائم همدان
از 1399 - تا کنون
در فروردین سال 99 اخذ پروانه کسب در کنار دیگر مجوزات گرفته شده از دیگر متولیان همچون پلیس راهنمایی ورانندگی همدان انجام شد.

مهارت ها

مدیریت و هماهنگ کننده , کنترل فعالیتهای گروهی پرسنل جهت رسیدن به اهداف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی است.
100%
مدیریت آموزش . اجرای هماهنگسازی کوششهای افراد و استفاده از منابع برای تحقق بیشترین و بالاترین نتیجه
100%
رهبری و هدایت ,دارای مهارتهای فنی, انسانی و ادراکی جهت دهی و مدیریت بهره وری
100%

افتخارات

عضو کانون انجمن آموزشگاه های تعیلم رانندگی استان همدان 1395/08/19
لوح سپاس فرماندهی راهنمای و رانندگی به مدیر آموزشگاه قائم همدان 1400/08/24 فایل ضمیمه
لوح تقدیر فرماندهی نیروی انتظامی همدان به مدیر آموزشگاه قائم همدان 1398/08/01 فایل ضمیمه
لوح سپاس رئیس پلیس راهنمائی رانندگی همدان به مدیر آموزشگاه رانندگی قائم همدان 1397/08/13 فایل ضمیمه
لوح سپاس رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه حمل و نقل همدان به مدیر آموزشگاه قائم همدان 1402/05/24 فایل ضمیمه

گالری عکس

گالری تعاملی
با کلیک بر روی تصاویر زیر در تلفن های همراه، کد دستوری مورد نظر را می توانید شماره گیری نمایید

تنظیم صندلی آموزشگاه قائم همدان

تنظیم صندلی آموزشگاه قائم همدان

روش اصولی تنظیم صندلی آموزشگاه قائم همدان

روش اصولی تنظیم صندلی آموزشگاه قائم همدان

آموزش ایست کامل در رانندگی آموزش رانندگی قائم

آموزش ایست کامل در رانندگی آموزش رانندگی قائم

آزمون رانندگی در آموزش رانندگی قائم همدان

آزمون رانندگی در آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش رانندگی در ترافیک آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش رانندگی در ترافیک آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش پدال های اتومبیل آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش پدال های اتومبیل آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش اصولی تنظیم آینه اتومبیل آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش اصولی تنظیم آینه اتومبیل آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش پیرامون بستن کمربند ایمنی  آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش پیرامون بستن کمربند ایمنی آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش اصولی در آزمون عملی آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش اصولی در آزمون عملی آموزش رانندگی قائم همدان

آموزش راهنما زدن در رانندگی آموزشگاه قائم همدان

آموزش راهنما زدن در رانندگی آموزشگاه قائم همدان

آموزش تنظیم آینه ها در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آموزش تنظیم آینه ها در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آموزش دنده ها در خودرو در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آموزش دنده ها در خودرو در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آشنایی با گیر بکس خودرو در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آشنایی با گیر بکس خودرو در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آشنایی با ترمز دستی خودرو در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آشنایی با ترمز دستی خودرو در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

روش استفاده از راهنما خودرو در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

روش استفاده از راهنما خودرو در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آموزش دور زدن خودرو در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آموزش دور زدن خودرو در آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آموزش پارک دوبل آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آموزش پارک دوبل آموزشگاه رانندگی قائم همدان

آموزش تعلیم رانندگی قائم همدان

آموزش تعلیم رانندگی قائم همدان

آموزش تعلیم رانندگی قائم همدان

آموزش تعلیم رانندگی قائم همدان

آموزش تعلیم رانندگی قائم همدان

آموزش تعلیم رانندگی قائم همدان

آموزش تعلیم رانندگی قائم همدان

آموزش تعلیم رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس خودروهای آموزش رانندگی قائم همدان

عکس خودروهای آموزش رانندگی قائم همدان

عکس خودروهای آموزش رانندگی قائم همدان

عکس خودروهای آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

عکس نوشته عمومی آموزش رانندگی قائم همدان

راهنمای دریافت کارت ویزیت الکترونیک آموزش رانندگی قائم همدان

راهنمای دریافت کارت ویزیت الکترونیک آموزش رانندگی قائم همدان

صفر تا صد آموزش رانندگی قائم همدان

صفر تا صد آموزش رانندگی قائم همدان

لوگو آموزشگاه رانندگی قائم همدان

لوگو آموزشگاه رانندگی قائم همدان

تقدیر نامه بعنوان پیشکسوت صنف

تقدیر نامه بعنوان پیشکسوت صنف

تماس با ما

در صورت تمایل میتوانید از طریق فرم یا اطلاعات زیر با ما در تماس باشید
 • تلفن: 08138210261-08138210260
 • کد پستی: 6515937195
 • آدرس: همدان - همدان - پیشاهنگی بلوار خرم رودی خیابان اتحاد
 • کد EBC: جهت دریافت اطلاعات کلمه [قائم] [GHAEM] را به شماره سامانه 10008590 ارسال نمایید
 • کد USSD: جهت ارتباط بهتر با ما از طریق شماره گیری
  *6655*117118#
  به صورت کاملا رایگان اقدام فرمائید

مسیریابی از طریق:

Loading ...