برچسب: USSD

آمار مشتریان

آی نوتی از نگاه آمار

خلاصه آمار فروش خدمات آی نوتی در یک نگاه


926701
مجموع کاربران
23849
رزومه ساز iAM
22531
سرویس اشتراک ویدئویی eNama
به زودی
پاساژ مجازی FSR