درباره ما

یاسین همتی مدیر ارشد سازمان مخابراتی تاپ سلرز
فعالیت سازمان شامل:
✅تبلیغات مدرن
✅جذب مشتری و ثابت کردن مشتری
✅اتوماسیون و سازماندهی امور اداری
CRM💳
USSD📲
SMS📩
I MAP🌍
Seo branding🌟
ROBOT👁
09126187352 📞
https://instagram.com/itopsellers
09356129333 📞

*6655*1*100085#