محصولات/خدمات

دسته بندی
برگر زغالی

برگر زغالی

قیمت : 15000 تومان

ساندویچ گرم

چیز برگر

چیز برگر

قیمت : 15000 تومان

ساندویچ گرم

ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺳﺘﺮﻳﭙﺲ

ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺳﺘﺮﻳﭙﺲ

قیمت : 25000 تومان

ﺳﻮﺧﺎﺭﻱ

ﭘﻴﺎﺯ ﺳﻮﺧﺎﺭﻱ

ﭘﻴﺎﺯ ﺳﻮﺧﺎﺭﻱ

قیمت : 6000 تومان

ﺳﻮﺧﺎﺭﻱ

ﻗﺎﺭﭺ ﺳﻮﺧﺎﺭﻱ

ﻗﺎﺭﭺ ﺳﻮﺧﺎﺭﻱ

قیمت : 9000 تومان

ﺳﻮﺧﺎﺭﻱ

ﻗﺎﺭﭺ ﺑﺮﮔﺮ

ﻗﺎﺭﭺ ﺑﺮﮔﺮ

قیمت : 16000 تومان

ساندویچ گرم

چیکن ﺑﺮﮔﺮ

چیکن ﺑﺮﮔﺮ

قیمت : 15000 تومان

ساندویچ گرم

ﭼﻴﺰ ﻗﺎﺭﭺ ﺑﺮﮔﺮ

ﭼﻴﺰ ﻗﺎﺭﭺ ﺑﺮﮔﺮ

قیمت : 17000 تومان

ساندویچ گرم

دوبل ﺑﺮﮔﺮ

دوبل ﺑﺮﮔﺮ

قیمت : 19000 تومان

ساندویچ گرم

ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮ

ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮ

قیمت : 21000 تومان

ساندویچ گرم

ﺭﺳﺖ ﭼﻴﻜﻦ

ﺭﺳﺖ ﭼﻴﻜﻦ

قیمت : 15000 تومان

ساندویچ گرم

ﺭﺳﺖ ﺑﻴﻒ

ﺭﺳﺖ ﺑﻴﻒ

قیمت : 22000 تومان

ساندویچ گرم

ﻭﻳﮋﻩ

ﻭﻳﮋﻩ

قیمت : 25000 تومان

ساندویچ گرم

ﻫﺎﺕ ﺩاﮒ ﭘﺎﻧﺰﺭاﺗﻲ

ﻫﺎﺕ ﺩاﮒ ﭘﺎﻧﺰﺭاﺗﻲ

قیمت : 18000 تومان

ساندویچ گرم

ﻫﺎﺕ ﺩاﮒ ﺗﻨﻮﺭﻱ

ﻫﺎﺕ ﺩاﮒ ﺗﻨﻮﺭﻱ

قیمت : 15000 تومان

ساندویچ گرم

ﻛﺒﺎﺏ ﺗﺮﻛﻲ ﮔﻮﺷﺖ

ﻛﺒﺎﺏ ﺗﺮﻛﻲ ﮔﻮﺷﺖ

قیمت : 20000 تومان

ساندویچ گرم

ﻛﺒﺎﺏ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﺮﻍ

ﻛﺒﺎﺏ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﺮﻍ

قیمت : 17000 تومان

ساندویچ گرم

ﻛﺒﺎﺏ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻴﻜﺲ

ﻛﺒﺎﺏ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻴﻜﺲ

قیمت : 18000 تومان

ساندویچ گرم

ﻭﻳﮋﻩ

ﻭﻳﮋﻩ

قیمت : 23000 تومان

پیتزا

ﻣﺨﺼﻮﺹ

ﻣﺨﺼﻮﺹ

قیمت : 25000 تومان

پیتزا

ﺭﺳﺖ ﺑﻴﻒ

ﺭﺳﺖ ﺑﻴﻒ

قیمت : 27000 تومان

پیتزا

ﮔﻮﺷﺖ و ﻗﺎﺭﭺ

ﮔﻮﺷﺖ و ﻗﺎﺭﭺ

قیمت : 26000 تومان

پیتزا

ﻣﺮﻍ و ﻗﺎﺭﭺ

ﻣﺮﻍ و ﻗﺎﺭﭺ

قیمت : 26000 تومان

پیتزا

ﭘﻴﺘﺰا ﻫﺎﺕ ﺩاﮒ

ﭘﻴﺘﺰا ﻫﺎﺕ ﺩاﮒ

قیمت : 20000 تومان

پیتزا

ﭘﻴﺘﺰا ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ

ﭘﻴﺘﺰا ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ

قیمت : 25000 تومان

پیتزا

ﭘﭙﺮﻭﻧﻲ

ﭘﭙﺮﻭﻧﻲ

قیمت : 24000 تومان

پیتزا

ﮊاﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ

ﮊاﻣﺒﻮﻥ ﻣﺮﻍ

قیمت : 22000 تومان

پیتزا

ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ

ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ

قیمت : 24000 تومان

پیتزا

ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ

ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ

قیمت : 22000 تومان

پیتزا

ﭘﻨﻴﺮ و ﻗﺎﺭﭺ

ﭘﻨﻴﺮ و ﻗﺎﺭﭺ

قیمت : 20000 تومان

پیتزا

ﭘﻨﻴﺮ

ﭘﻨﻴﺮ

قیمت : 15000 تومان

پیتزا

ﺳﻴﺴﻴﻠﻲ

ﺳﻴﺴﻴﻠﻲ

قیمت : 25000 تومان

پیتزا

ﺩﻧﺮ ﻛﺒﺎﺏ

ﺩﻧﺮ ﻛﺒﺎﺏ

قیمت : 27000 تومان

پیتزا

اﺳﺘﺎﻑ ﻛﺮاﺳﺖ

اﺳﺘﺎﻑ ﻛﺮاﺳﺖ

قیمت : 25000 تومان

پیتزا

اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺧﻤﻴﺮ ﻧﺎﺯﻙ ﺳﺎﻳﺰ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ

اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺧﻤﻴﺮ ﻧﺎﺯﻙ ﺳﺎﻳﺰ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ

قیمت : 33000 تومان

پیتزا

ﺳﺎﻻﺩ ﻣﺮﻍ

ﺳﺎﻻﺩ ﻣﺮﻍ

قیمت : 12000 تومان

ﭘﻴﺶ ﻏﺬا

ﺳﺎﻻﺩ ﮊاﻣﺒﻮﻥ

ﺳﺎﻻﺩ ﮊاﻣﺒﻮﻥ

قیمت : 10000 تومان

ﭘﻴﺶ ﻏﺬا

ﺳﺎﻻﺩ ﻓﺼﻞ

ﺳﺎﻻﺩ ﻓﺼﻞ

قیمت : 7000 تومان

ﭘﻴﺶ ﻏﺬا

ﺳﺎﻻﺩ ﻛﻠﻢ

ﺳﺎﻻﺩ ﻛﻠﻢ

قیمت : 8000 تومان

ﭘﻴﺶ ﻏﺬا

ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﻲ

ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﻲ

قیمت : 8000 تومان

ﭘﻴﺶ ﻏﺬا

ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﭘﻨﻴﺮﻱ

ﺳﻴﺐ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﭘﻨﻴﺮﻱ

قیمت : 10000 تومان

ﭘﻴﺶ ﻏﺬا

درباره ما

-اولین بنیان گذار و تولید کننده فرهای گردان در سراسر ایران
- با بیش از 23 سال سابقه درخشان (از سال 1374 تا به امروز)

تماس با ما

مشتری گرامی؛ تیم ما، آماده شنیدن هرگونه انتقادات و پیشنهادات شما هست. جهت ارتباط با ما، میتوانید از طریق روشهای زیر اقدام فرمایید تا در اسرع وقت مورد شما را پیگیری کنیم.

جهت عضویت در باشگاه مشتریان این مرکز، میتوانید با ارسال [ pizza pizza22 Oct 2019 10-00-30-930-Expired Date ] یا [ پیتزا پیتزا22 Oct 2019 10-00-30-930-Expired Date ] به شماره سامانه 10008590 عضو رسمی باشگاه شوید و از امتیازات ویژه، آخرین اخبار، رویداد و ... مطلع و بهره مند شوید

مسیریابی از طریق: