محصولات/خدمات

دسته بندی
فروش مخازن سه لایه توان صنعت

فروش مخازن سه لایه توان صنعت

نمایندگی فروش محصولات توان صنعت

نمایندگی فروش محصولات توان صنعت

مخزن سه لایه استاندارد

مخزن سه لایه استاندارد

مخزن سه لایه ضد جلبک

مخزن سه لایه ضد جلبک

نمایندگی فروش مخازن توان صنعت

نمایندگی فروش مخازن توان صنعت

توان صنعت پلاستیک

توان صنعت پلاستیک

فروش مخازن سه لایه پلی اتیلن

فروش مخازن سه لایه پلی اتیلن

مخازن ضد جلبک

مخازن ضد جلبک

مخازن ضد جلبک

مخازن ضد جلبک

مخازن پلی اتیلن

مخازن پلی اتیلن

نمایندگی مخازن سه لایه استاندار

نمایندگی مخازن سه لایه استاندار

800 لیتری عمودی

800 لیتری عمودی

قیمت : 586500 تومان

*مخازن سه لایه*

5%

1000 لیتری عمودی

1000 لیتری عمودی

قیمت : 690000 تومان

*مخازن سه لایه*

5%

1500 لیتری عمودی

1500 لیتری عمودی

قیمت : 941000 تومان

*مخازن سه لایه*

6%

2000 لیتری عمودی

2000 لیتری عمودی

قیمت : 1134000 تومان

*مخازن سه لایه*

7%

1 اسب الکتروژن

1 اسب الکتروژن

قیمت : 1850000 تومان

*پمپ آب*

پمپ 1 اسب تایفو

پمپ 1 اسب تایفو

قیمت : 1780000 تومان

*پمپ آب*

500 لیتری عمودی بلند

500 لیتری عمودی بلند

قیمت : 448500 تومان

*مخازن سه لایه*

5%

1000 لیتری عمودی بلند

1000 لیتری عمودی بلند

قیمت : 724500 تومان

*مخازن سه لایه*

5%

250 لیتری مکعب

250 لیتری مکعب

قیمت : 310000 تومان

*مخازن سه لایه*

3%

300 لیتری مکعب

300 لیتری مکعب

قیمت : 378000 تومان

*مخازن سه لایه*

5%

500 لیتری زیر پله

500 لیتری زیر پله

قیمت : 625000 تومان

*مخازن سه لایه*

5%

پمپ 1.5 اسب پنتاکس ایتالیا

پمپ 1.5 اسب پنتاکس ایتالیا

قیمت : 9200000 تومان

*پمپ آب*

پمپ 0.5 اسب تایفو

پمپ 0.5 اسب تایفو

قیمت : 1150000 تومان

*پمپ آب*

الکتروپمپ 2 اسب دوپروانه تایفو

الکتروپمپ 2 اسب دوپروانه تایفو

قیمت : 3200000 تومان

*پمپ آب*

الکتروپمپ 1.5 اسب دوپروانه تایفو

الکتروپمپ 1.5 اسب دوپروانه تایفو

قیمت : 3100000 تومان

*پمپ آب*

3%

الکتروپمپ 1 اسب زنیکس و اونیک

الکتروپمپ 1 اسب زنیکس و اونیک

قیمت : 1580000 تومان

*پمپ آب*

3%

الکتروپمپ 0.5 اسب زنیکس

الکتروپمپ 0.5 اسب زنیکس

قیمت : 950000 تومان

*پمپ آب*

الکتروپمپ 0.5 اسب اونیکس

الکتروپمپ 0.5 اسب اونیکس

قیمت : 950000 تومان

*پمپ آب*

الکتروپمپ 0.5 اسب کامل تایفو باکاور

الکتروپمپ 0.5 اسب کامل تایفو باکاور

قیمت : 1400000 تومان

*پمپ آب*

پمپ خطی ابگرمکن

پمپ خطی ابگرمکن

قیمت : 1000000 تومان

*پمپ آب*

فروش لوله تک لایه

فروش لوله تک لایه

فروش لوله و اتصالات نیوپایپ

فروش لوله و اتصالات نیوپایپ

فروش لوله و اتصالت پلیکا

فروش لوله و اتصالت پلیکا

شیرالات گوهران

شیرالات گوهران

فروش شیرالات رادوین

فروش شیرالات رادوین

ست کنترل تایفو

ست کنترل تایفو

قیمت : 450000 تومان

*ست کنترل(اتوماتیک)*منبع انبساط*پرشر*هدفیکس

ست کنترل پنتکس اصلی

ست کنترل پنتکس اصلی

قیمت : 900000 تومان

*ست کنترل(اتوماتیک)*منبع انبساط*پرشر*هدفیکس

ست کنترل فارمو

ست کنترل فارمو

قیمت : 500000 تومان

*ست کنترل(اتوماتیک)*منبع انبساط*پرشر*هدفیکس

ست کنترل هاچاسو

ست کنترل هاچاسو

قیمت : 400000 تومان

*ست کنترل(اتوماتیک)*منبع انبساط*پرشر*هدفیکس

ست کنترل اونیکس

ست کنترل اونیکس

قیمت : 380000 تومان

*ست کنترل(اتوماتیک)*منبع انبساط*پرشر*هدفیکس

ست کنترل 90 درجه اونیکس

ست کنترل 90 درجه اونیکس

قیمت : 400000 تومان

*ست کنترل(اتوماتیک)*منبع انبساط*پرشر*هدفیکس

منبع انبساط 24 لیتری واتس

منبع انبساط 24 لیتری واتس

قیمت : 400000 تومان

*ست کنترل(اتوماتیک)*منبع انبساط*پرشر*هدفیکس

منبع انبساط واتس

منبع انبساط واتس

منبع انبساط 60 لیتری درجه دار تفسان

منبع انبساط 60 لیتری درجه دار تفسان

قیمت : 1300000 تومان

*ست کنترل(اتوماتیک)*منبع انبساط*پرشر*هدفیکس

هدفیکس تفسان

هدفیکس تفسان

قیمت : 1250000 تومان

*ست کنترل(اتوماتیک)*منبع انبساط*پرشر*هدفیکس

پرشر سوییچ

پرشر سوییچ

شیرالات اریانا (مدل کیمیا)

شیرالات اریانا (مدل کیمیا)

شیرالات اریانا (مدل مرجان)

شیرالات اریانا (مدل مرجان)

شیرالات اریانا (کارون)

شیرالات اریانا (کارون)

3%

هدفیکس (پرشر دیجیتال)

هدفیکس (پرشر دیجیتال)

قیمت : 520000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

5%

پمپ کفکش 12 متری استریم

پمپ کفکش 12 متری استریم

قیمت : 620000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

پمپ کفکش 12 متری دراپ

پمپ کفکش 12 متری دراپ

قیمت : 600000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

پمپ کفکش تایفو

پمپ کفکش تایفو

قیمت : 720000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

پمپ کفکش 30 متری تایفو

پمپ کفکش 30 متری تایفو

قیمت : 1060000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

پمپ کفکش سیلور

پمپ کفکش سیلور

قیمت : 1650000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

پمپ کفکش ایمر

پمپ کفکش ایمر

قیمت : 1070000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

پمپ کفکش استریم

پمپ کفکش استریم

قیمت : 1020000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

پمپ کفکش 12 ولت استریم

پمپ کفکش 12 ولت استریم

قیمت : 320000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

پمپ کفکش دراپ

پمپ کفکش دراپ

قیمت : 940000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

پمپ کفکش 30 متری زنیکس

پمپ کفکش 30 متری زنیکس

قیمت : 1490000 تومان

هدفیکس # کفکش # کفکش 12 ولت

پمپ انما

پمپ انما

قیمت : 300000 تومان

پمپ اب نما # پمپ فواره

موتور کولر 3/4 موتوژن

موتور کولر 3/4 موتوژن

قیمت : 600000 تومان

موتور کولر # پمپ اب کولر # روکش کولر # لوازم کولر

موتور کولر 1/2 موتوژن

موتور کولر 1/2 موتوژن

قیمت : 500000 تومان

موتور کولر # پمپ اب کولر # روکش کولر # لوازم کولر

موتور کولر 1/3 موتوژن

موتور کولر 1/3 موتوژن

قیمت : 430000 تومان

موتور کولر # پمپ اب کولر # روکش کولر # لوازم کولر

موتور کولر دستی الکترو سورن

موتور کولر دستی الکترو سورن

قیمت : 140000 تومان

موتور کولر # پمپ اب کولر # روکش کولر # لوازم کولر

موتور کولر 1/2 گل ژن

موتور کولر 1/2 گل ژن

قیمت : 330000 تومان

موتور کولر # پمپ اب کولر # روکش کولر # لوازم کولر

شیرالات اریانا (اپادانا)

شیرالات اریانا (اپادانا)

3%

شیرالات اریانا (رویال کرم)

شیرالات اریانا (رویال کرم)

3%

شیرالات اریانا (کارن کروم)

شیرالات اریانا (کارن کروم)

3%

شیرالات اریانا (تنسو)

شیرالات اریانا (تنسو)

3%

گوهران دیواری

گوهران دیواری

درباره ما

نهایت آرزوی ما لبخند رضایت شماست، از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم.

تماس با ما

مشتری گرامی؛ تیم ما، آماده شنیدن هرگونه انتقادات و پیشنهادات شما هست. جهت ارتباط با ما، میتوانید از طریق روشهای زیر اقدام فرمایید تا در اسرع وقت مورد شما را پیگیری کنیم.

جهت عضویت در باشگاه مشتریان این مرکز، میتوانید با ارسال [ تاسیسات فرامرزی ] به شماره سامانه 10008590 عضو رسمی باشگاه شوید و از امتیازات ویژه، آخرین اخبار، رویداد و ... مطلع و بهره مند شوید

مسیریابی از طریق: