درباره ما

آموزش تخصصی موسیقی
زیر نظر اساتید دانشگاه و برگزیدگان فستیوال های بین المللی
آموزش: تار.سه تار. تنبور. سنتور. بربط. کمانچه ،ویلن ایرانی و کلاسیک.نی. اواز ملی محلی و پاپ. تنبک. دف. پیانو.ارگ. گیتار پاپ کلاسیک تئوری موسیقی.سلفژ و موسیقی کودکان و نوجوانان ارف