درباره ما

تولید کننده وعرضه کننده جدید ترین ومتنوع ترین پوشاک نوزاد،ایرانی ،ترک،تایلند واندونزی .باقیمتهای بسیار مناسب به صورت کلی وجزئی.
بازدید از فروشگاه همه روزه به غیر از جمعه ها از ساعت 17 الی 22
ناشنی فروشگاه :کیش جاده کرانه،خیابان سنگ سر
بازدید از فروشگاه همه روزه به جز جمعه ها ساعت 17 الی 22
نشانی فروشگاه :کیش خیابان کرانه خیابان سنگسر
نشانی تولیدی:کیش،درخت سبز،بازارتولید ارم،غرفه88
تلفن:987644473235
فکس:987644473236