محصولات/خدمات

دسته بندی
- سوپ شیر  8000 تومان

- سوپ شیر 8000 تومان

قیمت : 8000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 1)

- سالاد فصل 7000 تومان

- سالاد فصل 7000 تومان

قیمت : 7000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 1)

- ترشی 5000 تومان

- ترشی 5000 تومان

قیمت : 5000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 1)

- زیتون پرورده 5000 تومان

- زیتون پرورده 5000 تومان

قیمت : 5000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 1)

- ماست و خیار 7000تومان

- ماست و خیار 7000تومان

قیمت : 7000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 1)

- ماست موسیر 7000تومان

- ماست موسیر 7000تومان

قیمت : 7000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 1)

- میرزا قاسمی 20000 تومان

- میرزا قاسمی 20000 تومان

قیمت : 20000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 1)

- کشک بادمجان 20000

- کشک بادمجان 20000

قیمت : 20000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 1)

- سیب زمینی سرخ شده 16000 تومان

- سیب زمینی سرخ شده 16000 تومان

قیمت : 16000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 2)

- گراتن 27000 تومان

- گراتن 27000 تومان

قیمت : 27000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 2)

- سیب زمینی شکم پر 25000تومان

- سیب زمینی شکم پر 25000تومان

قیمت : 25000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 2)

- قارچ سوخاری 17000تومان

- قارچ سوخاری 17000تومان

قیمت : 17000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 2)

- سالاد سزار 27000تومان

- سالاد سزار 27000تومان

قیمت : 27000 تومان

مشاهده پیش غذاها (منوی 2)

- شیشلیک با استخوان 174000تومان

- شیشلیک با استخوان 174000تومان

قیمت : 174000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 1)

- باقالی پلو با ماهیچه 158000تومان

- باقالی پلو با ماهیچه 158000تومان

قیمت : 158000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 1)

- کباب برگ 77000تومان

- کباب برگ 77000تومان

قیمت : 77000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 1)

- کوبیده مخصوص 38000تومان

- کوبیده مخصوص 38000تومان

قیمت : 38000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 1)

- کوبیده معمولی 30000 تومان

- کوبیده معمولی 30000 تومان

قیمت : 30000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 1)

- جوجه کباب بدون برنج 30000 تومان

- جوجه کباب بدون برنج 30000 تومان

قیمت : 30000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 1)

- نان داغ کباب داغ 40000تومان

- نان داغ کباب داغ 40000تومان

قیمت : 40000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 1)

- جوجه ران 30000تومان

- جوجه ران 30000تومان

قیمت : 30000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 1)

- سینی کباب مخصوص نگار 126000 تومان

- سینی کباب مخصوص نگار 126000 تومان

قیمت : 126000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 1)

- چلو کباب سلطانی 95000تومان

- چلو کباب سلطانی 95000تومان

قیمت : 95000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

- بال کبابی 28000 تومان

- بال کبابی 28000 تومان

قیمت : 28000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

- چلو کباب بختیاری 65000 تومان

- چلو کباب بختیاری 65000 تومان

قیمت : 65000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

- چلو کباب وزیری 48000تومان

- چلو کباب وزیری 48000تومان

قیمت : 48000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

- جوجه حلزونی 30000 تومان

- جوجه حلزونی 30000 تومان

قیمت : 30000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

- زرشک پلو با مرغ 35000 تومان

- زرشک پلو با مرغ 35000 تومان

قیمت : 35000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

قیمه نثار قزوین 50000تومان

قیمه نثار قزوین 50000تومان

قیمت : 50000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

- ماهی قزل آلا 42000 تومان

- ماهی قزل آلا 42000 تومان

قیمت : 42000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

- سرآشپز 50000تومان

- سرآشپز 50000تومان

قیمت : 50000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

- پیتزا مخصوص 42000 تومان

- پیتزا مخصوص 42000 تومان

قیمت : 42000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 1)

- پیتزا پپرونی 44000تومان

- پیتزا پپرونی 44000تومان

قیمت : 44000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 1)

پیتزا مرغ و قارچ 36000 تومان

پیتزا مرغ و قارچ 36000 تومان

قیمت : 36000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 1)

- پیتزا طلایی 50000 تومان

- پیتزا طلایی 50000 تومان

قیمت : 50000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 1)

- پیتزا مارگاریتا 25000 تومان

- پیتزا مارگاریتا 25000 تومان

قیمت : 25000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 1)

- پیتزا فیلادلفیا 57000تومان

- پیتزا فیلادلفیا 57000تومان

قیمت : 57000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 1)

- پیتزا سبزیجات 25000 تومان

- پیتزا سبزیجات 25000 تومان

قیمت : 25000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 1)

- پیتزا استیک با سیر کوهی 58000تومان

- پیتزا استیک با سیر کوهی 58000تومان

قیمت : 58000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 1)

- پیتزا استیک 58000تومان

- پیتزا استیک 58000تومان

قیمت : 58000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 1)

- پیتزا بلونیز 57000 تومان

- پیتزا بلونیز 57000 تومان

قیمت : 57000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 2)

- سوپر پیتزا 42000تومان

- سوپر پیتزا 42000تومان

قیمت : 42000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 2)

- پیتزا یونانی 38000تومان

- پیتزا یونانی 38000تومان

قیمت : 38000 تومان

مشاهده فست فود (منوی 2)

- ژامبون تنوری 33000تومان

- ژامبون تنوری 33000تومان

قیمت : 33000 تومان

مشاهده منوی ساندویچ ها

هات داگ مخصوص 33000تومان

هات داگ مخصوص 33000تومان

قیمت : 33000 تومان

مشاهده منوی ساندویچ ها

- برگر مخصوص 33000 تومان

- برگر مخصوص 33000 تومان

قیمت : 33000 تومان

مشاهده منوی ساندویچ ها

- سوپر برگر 46000تومان

- سوپر برگر 46000تومان

قیمت : 46000 تومان

مشاهده منوی ساندویچ ها

- چیز برگر 36000تومان

- چیز برگر 36000تومان

قیمت : 36000 تومان

مشاهده منوی ساندویچ ها

- فیله مرغ کریسپی 33000تومان

- فیله مرغ کریسپی 33000تومان

قیمت : 33000 تومان

مشاهده منوی ساندویچ ها

دبل چیز برگر 5200تومان

دبل چیز برگر 5200تومان

قیمت : 52000 تومان

مشاهده منوی ساندویچ ها

- ماشروم برگر 33000تومان

- ماشروم برگر 33000تومان

قیمت : 33000 تومان

مشاهده منوی ساندویچ ها

دبل برگر 50000تومان

دبل برگر 50000تومان

قیمت : 50000 تومان

مشاهده منوی ساندویچ ها

- سینی سوخاری 77000تومان

- سینی سوخاری 77000تومان

قیمت : 77000 تومان

مشاهده منوی سوخاری ها

- فیله استریپس 38000تومان

- فیله استریپس 38000تومان

قیمت : 38000 تومان

مشاهده منوی سوخاری ها

- مرغ سوخاری 2 تکه نرمال 35000 تومان

- مرغ سوخاری 2 تکه نرمال 35000 تومان

قیمت : 35000 تومان

مشاهده منوی سوخاری ها

- مرغ سوخاری 3 تکه 47000تومان

- مرغ سوخاری 3 تکه 47000تومان

قیمت : 47000 تومان

مشاهده منوی سوخاری ها

- بال سوخاری 30000 تومان

- بال سوخاری 30000 تومان

قیمت : 30000 تومان

مشاهده منوی سوخاری ها

- لقمه سوخاری 30000تومان

- لقمه سوخاری 30000تومان

قیمت : 30000 تومان

مشاهده منوی سوخاری ها

- مرغ سوخاری 2 تکه اسپایسی 35000تومان

- مرغ سوخاری 2 تکه اسپایسی 35000تومان

قیمت : 35000 تومان

مشاهده منوی سوخاری ها

- مرغ سوخاری 3 تکه اسپایسی 47000تومان

- مرغ سوخاری 3 تکه اسپایسی 47000تومان

قیمت : 47000 تومان

مشاهده منوی سوخاری ها

- تورینو 44000تومان

- تورینو 44000تومان

قیمت : 44000 تومان

مشاهده منوی پاستا

- پنه تنوری 33000تومان

- پنه تنوری 33000تومان

قیمت : 33000 تومان

مشاهده منوی پاستا

- اسپاگتی با پنیر سبزیجات 25000تومان

- اسپاگتی با پنیر سبزیجات 25000تومان

قیمت : 25000 تومان

مشاهده منوی پاستا

- پنه با سس آلفردو 33000 تومان

- پنه با سس آلفردو 33000 تومان

قیمت : 33000 تومان

مشاهده منوی پاستا

- صبحانه ایرانی 20000 تومان

- صبحانه ایرانی 20000 تومان

قیمت : 20000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 1)

- املت سبزیجات 15000 تومان

- املت سبزیجات 15000 تومان

قیمت : 15000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 1)

- املت مکزیکی 15000 تومان

- املت مکزیکی 15000 تومان

- املت گوجه 10000 تومان

- املت گوجه 10000 تومان

قیمت : 10000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 1)

- املت هلندی 10000 تومان

- املت هلندی 10000 تومان

قیمت : 10000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 1)

- املت یونانی 10000 تومان

- املت یونانی 10000 تومان

قیمت : 10000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 1)

- املت لوبیا 15000 تومان

- املت لوبیا 15000 تومان

- صبحانه انگلیسی 20000 تومان

- صبحانه انگلیسی 20000 تومان

قیمت : 20000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 1)

- پک ویژه صبحانه 12000 تومان

- پک ویژه صبحانه 12000 تومان

قیمت : 12000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 1)

- حلیم 8000 تومان

- حلیم 8000 تومان

قیمت : 8000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 2)

- عدس 6000 تومان

- عدس 6000 تومان

قیمت : 6000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 2)

- سوسیس تخم مرغ 8000 تومان

- سوسیس تخم مرغ 8000 تومان

قیمت : 8000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 2)

- لوبیا 6000 تومان

- لوبیا 6000 تومان

- نیمرو 5000 تومان

- نیمرو 5000 تومان

قیمت : 5000 تومان

مشاهده صبحانه (منوی 2)

اسپرسو سینگل 15000تومان

اسپرسو سینگل 15000تومان

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 1)

دابل اسپرسو 17000

دابل اسپرسو 17000

قیمت : 17000 تومان

مشاهده کافه (منوی 1)

ماکیاتو 15000تومان

ماکیاتو 15000تومان

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 1)

کاپوچینو18000تومان

کاپوچینو18000تومان

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 1)

آمریکانو 15000تومان

آمریکانو 15000تومان

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 1)

لانگو

لانگو

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 1)

موکا 18000تومان

موکا 18000تومان

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 1)

لاته 18000تومان

لاته 18000تومان

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 1)

کن پانا16000تومان

کن پانا16000تومان

قیمت : 16000 تومان

مشاهده کافه (منوی 1)

شیک ویژه بام نگار 20000تومان

شیک ویژه بام نگار 20000تومان

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 2)

شیک اسنیکرز22000تومان

شیک اسنیکرز22000تومان

قیمت : 22000 تومان

مشاهده کافه (منوی 2)

شیک کیت کت20000تومان

شیک کیت کت20000تومان

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 2)

شیک شکلات18000تومان

شیک شکلات18000تومان

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 2)

شیک نسکافه22000تومان

شیک نسکافه22000تومان

قیمت : 22000 تومان

مشاهده کافه (منوی 2)

شیک توت فرنگی18000تومان

شیک توت فرنگی18000تومان

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 2)

شیک چهار مغز 28000تومان

شیک چهار مغز 28000تومان

قیمت : 28000 تومان

مشاهده کافه (منوی 2)

شیک انبه 22000تومان

شیک انبه 22000تومان

قیمت : 22000 تومان

مشاهده کافه (منوی 2)

شیک موز شکلات 20000تومان

شیک موز شکلات 20000تومان

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 2)

کافه کن هیلو 13000تومان

کافه کن هیلو 13000تومان

قیمت : 13000 تومان

مشاهده کافه (منوی 3)

افوگاتو 17000تومان

افوگاتو 17000تومان

قیمت : 17000 تومان

مشاهده کافه (منوی 3)

انرژی درینک

انرژی درینک

قیمت : 12000 تومان

مشاهده کافه (منوی 3)

ایریش کافی

ایریش کافی

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 3)

کارامل ماکیاتو

کارامل ماکیاتو

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 3)

کافه راف

کافه راف

قیمت : 14000 تومان

مشاهده کافه (منوی 3)

ماروچینو

ماروچینو

قیمت : 14000 تومان

مشاهده کافه (منوی 3)

فلت وایت

فلت وایت

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 3)

قهوه یونانی

قهوه یونانی

قیمت : 14000 تومان

مشاهده کافه (منوی 3)

شیک اورئو 22000تومان

شیک اورئو 22000تومان

قیمت : 22000 تومان

مشاهده کافه (منوی 4)

شیک نوتلا 20000تومان

شیک نوتلا 20000تومان

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 4)

دم نوش آرامبخش

دم نوش آرامبخش

قیمت : 13000 تومان

مشاهده کافه (منوی 4)

دم نوش نشاط آور

دم نوش نشاط آور

قیمت : 13000 تومان

مشاهده کافه (منوی 4)

چای ماسالا 14000تومان

چای ماسالا 14000تومان

قیمت : 14000 تومان

مشاهده کافه (منوی 4)

دم نوش هفت گیاه

دم نوش هفت گیاه

قیمت : 14000 تومان

مشاهده کافه (منوی 4)

دم نوش سیب ودارچین 15000تومان

دم نوش سیب ودارچین 15000تومان

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 4)

چای زعفران-هل -دارچین14000تومان

چای زعفران-هل -دارچین14000تومان

قیمت : 14000 تومان

مشاهده کافه (منوی 4)

بلک لایت 20000تومان

بلک لایت 20000تومان

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 5)

موهیتو ویژه 16000تومان

موهیتو ویژه 16000تومان

قیمت : 16000 تومان

مشاهده کافه (منوی 5)

وایت چاکلت

وایت چاکلت

قیمت : 14000 تومان

مشاهده کافه (منوی 5)

کیک روز 15000تومان

کیک روز 15000تومان

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 5)

لیموناد ویژه 16000تومان

لیموناد ویژه 16000تومان

قیمت : 16000 تومان

مشاهده کافه (منوی 5)

قهوه ترک 16000تومان

قهوه ترک 16000تومان

قیمت : 16000 تومان

مشاهده کافه (منوی 5)

آئروپرس

آئروپرس

قیمت : 17000 تومان

مشاهده کافه (منوی 5)

فرنچ پرس

فرنچ پرس

قیمت : 16000 تومان

مشاهده کافه (منوی 5)

V60

V60

قیمت : 16000 تومان

مشاهده کافه (منوی 5)

کمیکس

کمیکس

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 6)

سایفون

سایفون

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 6)

شیر پسته

شیر پسته

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 6)

اناناس انبه

اناناس انبه

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 6)

موز توت فرنگی

موز توت فرنگی

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 6)

شیرانبه

شیرانبه

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 6)

شیرموز ویژه 25000تومان

شیرموز ویژه 25000تومان

قیمت : 25000 تومان

مشاهده کافه (منوی 6)

معجون ویژه بام نگار 28000تومان

معجون ویژه بام نگار 28000تومان

قیمت : 28000 تومان

مشاهده کافه (منوی 6)

آب هویج

آب هویج

قیمت : 13000 تومان

مشاهده کافه (منوی 6)

آب طالبی

آب طالبی

قیمت : 16000 تومان

مشاهده کافه (منوی 7)

آب هندوانه

آب هندوانه

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 7)

آب البالو

آب البالو

قیمت : 13000 تومان

مشاهده کافه (منوی 7)

آب انبه

آب انبه

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 7)

آب زرشک16000تومان

آب زرشک16000تومان

قیمت : 16000 تومان

مشاهده کافه (منوی 7)

آب سیب

آب سیب

قیمت : 13000 تومان

مشاهده کافه (منوی 7)

آب پرتقال22000تومان

آب پرتقال22000تومان

قیمت : 22000 تومان

مشاهده کافه (منوی 7)

آب آناناس

آب آناناس

قیمت : 17000 تومان

مشاهده کافه (منوی 7)

طالبی بستنی 17000تومان

طالبی بستنی 17000تومان

قیمت : 17000 تومان

مشاهده کافه (منوی 7)

اب آلوورا 18000تومان

اب آلوورا 18000تومان

قیمت : 18000 تومان

مشاهده کافه (منوی 8)

پینک لاو

پینک لاو

قیمت : 19000 تومان

مشاهده کافه (منوی 8)

پانچ هاوایی

پانچ هاوایی

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 8)

بلو اسکای

بلو اسکای

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 8)

آیس شکلات20000

آیس شکلات20000

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 8)

آیس توت فرنگی20000

آیس توت فرنگی20000

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 8)

آیس موز20000تومان

آیس موز20000تومان

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 8)

آیس قهوه20000تومان

آیس قهوه20000تومان

قیمت : 20000 تومان

مشاهده کافه (منوی 8)

هات چاکلت ویژه 17000تومان

هات چاکلت ویژه 17000تومان

قیمت : 17000 تومان

مشاهده کافه (منوی 8)

هات چاکلت فندقی15000

هات چاکلت فندقی15000

قیمت : 15000 تومان

مشاهده کافه (منوی 9)

اسنک چیپس وپنیر 25000تومان

اسنک چیپس وپنیر 25000تومان

قیمت : 25000 تومان

مشاهده کافه (منوی 9)

وافل ویژه

وافل ویژه

قیمت : 17000 تومان

مشاهده کافه (منوی 9)

ماکتل ویژه  25000تومان

ماکتل ویژه 25000تومان

قیمت : 25000 تومان

مشاهده کافه (منوی 9)

لبو

لبو

قیمت : 10000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 1)

جگر

جگر

قیمت : 8000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 1)

قلوه 8000تومان

قلوه 8000تومان

قیمت : 8000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 1)

باقالی 10000تومان

باقالی 10000تومان

قیمت : 10000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 1)

آش رشته 10000

آش رشته 10000

قیمت : 10000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 1)

خوش گوشت 8000

خوش گوشت 8000

قیمت : 8000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 1)

چربی 8000

چربی 8000

قیمت : 8000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 1)

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

قیمت : 15000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 1)

پفک 4000

پفک 4000

قیمت : 4000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 2)

تخمه هندوانه

تخمه هندوانه

قیمت : 7000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 2)

تخمه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان

قیمت : 7000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 2)

پفیلا 4500

پفیلا 4500

قیمت : 4500 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 2)

چیپس 6000

چیپس 6000

قیمت : 6000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 3)

بادام زمینی 7000

بادام زمینی 7000

قیمت : 7000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 3)

ژله

ژله

قیمت : 7000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 3)

تالار مردانه

تالار مردانه

تالار مردانه1

تالار مردانه1

محوطه باز

محوطه باز

محوطه باز 1

محوطه باز 1

محوطه باز2

محوطه باز2

محوطه باز3

محوطه باز3

محوطه باز4

محوطه باز4

محوطه باز 5

محوطه باز 5

محوطه باز6

محوطه باز6

تالار زنانه

تالار زنانه

ماهی کبابی مخصوص 42000

ماهی کبابی مخصوص 42000

قیمت : 42000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

دیزی مخصوص 28000

دیزی مخصوص 28000

قیمت : 28000 تومان

مشاهده غذاهای ایرانی (منوی 2)

میکش برگر مخصوص نگار 54000تومان

میکش برگر مخصوص نگار 54000تومان

قیمت : 54000 تومان

مشاهده منوی ساندویچ ها

ژله بستنی چندرنگ 10000تومان

ژله بستنی چندرنگ 10000تومان

قیمت : 10000 تومان

مشاهده محوطه و تنقلات (منوی 3)

درباره ما

# مجموعه بام سبز نگار # BameNegar

دستگاه کارت خوان مجازی و درگاه پرداخت : #66655*6655*

کافه رستوران،غذاهای ایرانی و فرنگی،فست فود و تالار پذیرایی
انواع صبحانه،ناهار و شام
ساعت کاری : همه روزه 12ظهرتا 12شب
اینستاگرام : Www.instagram.com/bamenegar
ربات تلگرام : T.me/inoti_bot?start=BameNegar
همراه : 09128485799(تیموری)
با مدیریت : کوثری
آدرس : قزوین،محمدیه،منطقه6،مجتمع تجاری نگار
کروکی و مسیریابی در گوگل : http://urly.ir/5n7RB
مشاهده منوی غذایی در گوگل : http://urly.ir/qnLNQ

دستگاه کارت خوان مجازی و درگاه پرداخت : #66655*6655*

تماس با ما

مشتری گرامی؛ تیم ما، آماده شنیدن هرگونه انتقادات و پیشنهادات شما هست. جهت ارتباط با ما، میتوانید از طریق روشهای زیر اقدام فرمایید تا در اسرع وقت مورد شما را پیگیری کنیم.

جهت عضویت در باشگاه مشتریان این مرکز، میتوانید با ارسال [ مجموعه نگار ] یا [ BameNegar ] به شماره سامانه 10008590 عضو رسمی باشگاه شوید و از امتیازات ویژه، آخرین اخبار، رویداد و ... مطلع و بهره مند شوید

مسیریابی از طریق: