درباره ما

برای مشاهده و مطالعه رزومه آدرس زیر را در URL مرورگر خود وارد کنید:
linkedin.com/in/seyyed-ali-moussavi
در اینستاگرام مرا دنبال کنید:
INSTAGRAM ID: @Seyyed_Ali_Moussavi