درباره ما

اولین سیستم کلاچ برقی دارای تائیدیه پلیس راهور
دارای گواهینامه CEاروپاوTUV
دارای ۱۸ماه گارانتی بدون قیدو شرط
امکان یکماه فرصت تست در صورت نارضایتی دستگاه قابل عودت میباشد
بدون دستکاری در تنظیمات کارخانه ای خودرو
قابلیت انتقال دستگاه از خودرویی به خودرو دیگر
امکان استفاده از کلاچ پایی خودرو
نصب دستگاه کمتر از ۲ساعت