درباره ما

انواع پارچه ها : نخی . کرپ حریر . حریر . تورکش . گیپور . ریون از همه جنسها هم ساده و هم طرح دار هست
انواع پارچه مانتویی . باربی . پفکی . کریشه و کرپ اندونزی . شانتن .