درباره ما

انواع پیتزاهای آمریکایی و ایتالیایی
انواع برگرها و پیش غذا
انواع سوخاری و مرغ بریان
با بهترین مواد و کیفیت عرضه می شود.