درباره ما

« شرکت تعاونی روستایی پیمان» کوهین
خرید و فروش انواع:
¤ نهاده های کشاورزی
¤ دام و طیور
¤ محصولات کشاورزی
¤ ماشین آلات و ادوات کشاورزی
¤ خدمات بیمه روستایی
قزوین-کوهین -روبروی پاسگاه
مدیریت: قنبری 09192875628
02833762327
.......................................................................
« توجه »
بزودی سایت تکمیل و مطالب بارگذاری خواهد شد؛
کد دستوری ارتباط با تعاونی پیمان؛
با موبایل خود رایگان شماره گیری کنید:
2525#*1*6655*