درباره ما

برگزاری کلاسهای مکالمه زبان انگلیسی به مبلغ ۱۰ هزار تومان در هر جلسه ( بصورت گروه های ۱۰ نفره ) - برگزاری کلاسهای 504 بصورت کُدینگ - برگزاری کلاس، جهت آمادگی برای شرکت در آزمون IELTS - برگزاری دوره های TTC ( جذب مدرس ) - EPT - MSRT. لازم به ذکر است که تشکیل کلاس بصورت مجازی پذیرفته خواهد شد.