درباره ما

برگزار کننده مجالس عقد، عروسی ، سمینار، و مهمانی های با شکوه شما.
اولین تالار مجهز به سیستم هوشمند ارتباط با مشتری و ارسال کارتهای دعوت شما بصورت الکترونیکی در شهرکرد.