درباره ما

رستوران ضامن آهو با سابقه ای طولانی در طبخ غذاهای سنتی و بویژه ته چین گرمساری تبدیل به یک برند جهانی شده است.
چلو گوشت،‌ یکی از قدیمی ترین غذاهای اعیانی مناطق مرکزی ایران است. غذایی چرب و پرکالری و البته همچنان مقبول که گرمساری ها به آن ته چین هم می گویند.
این غذا در گرمسار و ورامین یکی از نذری های معروف است. هرچند شام عروسی هم می شود!