درباره ما

احداث استخرهای کشاورزی با ورق ژئوممبران فرنام بسپار عرض ۵.۶ در سطح استان خراسان عرضه مستقیم و بدون واسطه