درباره ما

#توجه:
بزودی سایتمون تکمیل و مطالب بارگذاری میشود.

گروه ایمنی صنعتی « ایمن کاوش پارس HSE »
تجهیزات ایمنی فردی و تخصصی
شهرصنعتی البرز - جنب اداره اوقاف 02832242003

¤ انواع کپسول های ضدحریق آتشنشانی
¤ علایم هشدار دهنده ایمنی فردی و ترافیکی
¤ انواع لباس کار ، کلاه و کفش ایمنی کار و ...

ربات تلگرام : t.me/iNoti_bot?start=HSE1
کانال تلگرام: imenkavoshpars@