بیوگرافی

رضا مهنانی هستم ساکن شهر مشهد مقدس درحوزه  ارسال قطعات مرغ تازه و منجمد با مجوز رسمی دامپزشکی در شهر مشهد وسایر نقاط کشور و حتی کشور های همسایه فعالیت دارم

سوابق شغلی

1393تاکنون

فروشنده در 

سالن کوثرتوس

 ارسال قطعات مرغ تازه ومنجمد با مجوز دامپزشکی به تمام نقاط کشور و کشورهای همسایه

مهارت ها

فروش محصولات دامپروری

فروش قطعات مرغ تازه و منجمد وارسال به تمام نقاط کشور با مجوز دامپزشکی

سالن توس 

سالن کوثر توس با مدیریت فروش رضا مهنانی آماده ارسال قطعات مرغ تازه به رستوران ها ،آشپزخانه ها و تدارک مجالس وهمچنین ارسال به تمام نقاط کشور و نیز کشورهای همسایه با مجوز دامپزشکی می باشد.

گالری

معرفی

تماس با من

گالری