دکتر ناصر کهن نیا

دکتری علوم و صنایع غذایی

بیوگرافی

دکتر ناصر کهن نیا دکتری خود را در رشته علوم و صنایع غذایی کسب کرده است
از مسئولیت های ایشان رییس کمیته متناظر ISO/TC 48 (سازمان بین المللی استانداردسازی تجهیزات آزمایشگاهی) در ایران, رییس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین علوم بیولوژی, میکروبیولوژی و صنایع غذایی, نایب رییس هیات مدیره ی انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون, عضو اصلی هیات مدیره ی انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های همکار, عضو اصلی هیات مدیره ی منتخب کارشناسان رسمی قوه قضائیه, مدیر مجموعه آزمایشگاه های تخصصی گروه تولیدی مهرام, رییس کارگروه های تخصصی صنایع غذایی و میکروبیولوژی وآرایشی_ بهداشتی انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد استان قزوین, مدیر مجموعه آزما...یشگاه های تخصصی گروه تولیدی مهرام, مدیر ارشد و فنی مجموعه آزمایشگاه های همکار استاندارد گروه تولیدی مهرام, کارشناس سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه های نظارت بر اجرای استانداردها و تدوین استانداردهای ملی ایران , ویراستار مجاز سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه انجام امور ویراستاری استانداردهای ملی ایران در حیطه بیولوژی و میکروبیولوژی وصنایع غذایی, کارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته های علوم آزمایشگاهی و آلودگی های شیمیایی ومیکروبی آب و مواد غذایی, مدرس دوره های آموزشی تخصصی صنایع غذایی و بسته بندی معتبرترین مرکز آموزش بین المللی ایکادآکادمی, , مدرس بیش از 10 دانشگاه مطرح در شهرهای مختلف ایران اعم از تهران البرز قزوین زنجان را عهده داراست.

بیشتر

سوابق شغلی

مدیرعامل انجمن کارشناسان استاندارد استان قزوین
مدیر عامل انجمن کارشناسان استاندارد
از 1397 - تا کنون
رییس کمیته متناظر ISO/TC 48 (سازمان بین المللی استانداردسازی تجهیزات آزمایشگاهی) در ایران
رییس کمیته متناظر ISO/TC 48
از 1393 - تا کنون
رییس هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین علوم بیولوژی, میکروبیولوژی و صنایع غذایی استان قزوین
رییس هیات مدیره
از 1393 - تا کنون
نایب رییس هیات مدیره ی انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون استان قزوین – کشوری
نایب رییس
از 1395 - تا 1398
عضو اصلی هیات مدیره ی انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های همکار استان قزوین
عضو اصلی هیات مدیره
از 1392 - تا کنون
عضو اصلی هیات مدیره ی منتخب کارشناسان رسمی قوه قضائیه ی استان قزوین
عضو هیات مدیرها منتخب کارشناسان رسمی
از 1389 - تا 1392
مدیر مجموعه آزمایشگاه های گروه تولیدی مهرام
مدیر مجموعه آزمایشگاه های مهرام
از 1382 - تا کنون
مدیر ارشد و فنی مجموعه آزمایشگاه های همکار استاندارد گروه تولیدی مهرام
مدیر ارشد و فنی
از 1382 - تا کنون
کارشناس سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه های نظارت بر اجرای استانداردها و تدوین استانداردهای ملی ایران به شماره پروانه 3292
کارشناس سازمان ملی استاندارد ایران
از 1392 - تا کنون
ویراستار مجاز سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه انجام امور ویراستاری استانداردهای ملی ایران در حیطه بیولوژی و میکروبیولوژی و صنایع غذایی
ویراستار مجاز سازمان ملی استاندارد ایران
از 1392 - تا کنون
کارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته های علوم آزمایشگاهی و آلودگی های شیمیایی و میکربی آب و مواد غذایی
کارشناس رسمی قوه قضائیه
از 1385 - تا کنون
مدرس دورههای آموزشی تخصصی صنایع غذایی و بسته بندی ایکاد آکادمی
مدرس دوره های آموزشی ایجاد آکادمی
از 1399 - تا کنون
رییس کارگروه تخصصی صنایع غذایی انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد استان قزوین
رییس کارگروه
از 1393 - تا کنون
رییس کارگروه تخصصی میکروبیولوژی انجمن آزمایشگاه های همکار استاندارد استان قزوین
رییس کارگروه
از 1393 - تا کنون
مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه کار قزوین-البرز
مدیر گروه
از 1399 - تا 1400
مدرس دورههای آموزشی انجمن صنفی متخصصین علوم بیولوژی, میکروبیولوژی و صنایع غذایی استان قزوین
مدرس انجمن صنفی
از 1393 - تا کنون
مدرس گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد واحد قزوین
مدرس دانشگاه
از 1385 - تا 1386
مدرس گروه صنایع غذایی دانشگاه پیام نور قزوین
مدرس دانشگاه
از 1393 - تا 1396
مدرس گروه بیولوژی دانشگاه پیام نور ابهر
مدرس دانشگاه
از 1382 - تا 1385
مدرس گروه صنایع غذایی دانشکده جامع علمی و کاربردی مهرام
مدرس دانشگاه
از 1389 - تا 1393
مدرس گروه صنایع غذایی دانشگاه کار قزوین-البرز
مدرس دانشگاه
از 1399 - تا 1400
مدرس گروه صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی دانشکده جامع علمی و کاربردی صنعت غذای عالیزاد هشتگرد
مدرس دانشگاه
از 1385 - تا 1388
مدرس گروه مهندسی کشاورزی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بینش و دانش قزوین-محمدیه
مدرس دانشگاه
از 1392 - تا 1393
مربی آموزش در صنایع سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین
مربی آموزش
از 1384 - تا 1388
محقق مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد بیمارستان طالقانی – دانشگاه شهید بهشتی تهران
محقق مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه شهید بهشتی تهران
از 1381 - تا 1382
محقق مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
محقق مرکز تحقیقات ژنتیک تهران
از 1380 - تا 1382
رابط تدوین اداره کل استاندارد استان قزوین در شرکت مهرام
رابط تدوین استاندارد
از 1393 - تا کنون
دبیر کارگروه میکروبیولوژی مواد غذایی و آرایشی-بهداشتی اداره کل استاندارد استان قزوین
دبیر کارگروه اداره کل استاندارد استان قزوین
از 1392 - تا کنون
مدرس دورههای آموزشی تخصصی صنایع غذایی و بسته بندی پویا سیستم پارسیان
مدرس شرکت
از 1401 - تا کنون
کارشناس استاندارد شرکت دانش پژوهان بهره ور(نمایندگی سازمان مدیریت صنعتی استان قزوین) به شماره ثبت 8766 دارای پروانه بازرسی به شماره 101-Q مورخ 17/06/92
کارشناس استاندارد
از 1393 - تا 1394
کارشناس استاندارد شرکت تعاونی, خدماتی, تحقیقاتی معیارگسترکاسپین به شماره ثبت 8766 دارای پروانه بازرسی به شماره 101-Q مورخ 17/06/92
کارشناس استاندارد
از 1392 - تا 1394
مدیر فنی آزمایشگاه همکار اداره نظارت بر مواد غذایی, آرایشی و بهداشتی و اداره کل استاندارد پیرایه زیست قزوین
مدیر فنی آزمایشگاه همکار پیرایه زیست
از 1388 - تا 1391
مسئول فنی شرکت سیمین برگ تهران
مسئول فنی
از 1379 - تا 1380

مهارت ها

تعیین میزان استفاده از نگهدارنده ها در انواع مواد غذایی مطابق با تکنولوژی روز دنیا
100%
بهینه سازی فرمولاسیون محصولات با استفاده از تکنولوژی هردل
100%
آموزش و پیاده سازی استانداردهای ملی و بین المللی روز دنیا
100%
طراحی تخصصی کارخانجات مواد غذایی و آزمایشگاه های میکروبیولوژی و شیمیایی و بسته بندی
100%
استقرار ISO 17025
100%
راه اندازی خطوط تولید و رفع موانع تولید
100%
کسب مجوزهای ادارات دولتی جهت تولید در کمترین زمان ممکن
100%
کارشناس رسمی جهت نرخ گذاری تجهیزات آزمایشگاهی و تولیدی
100%

افتخارات

رییس کارگروه های تخصصی صنایع غذایی و میکروبیولوژی 1393/09/25 فایل ضمیمه
کارشناس استاندارد 1398/09/06 فایل ضمیمه
رتبه برتر در رعایت ظوابط استاندارد 1395/01/01 فایل ضمیمه
رییس کمیته فنی ISIIR/TC48 1393/01/01 فایل ضمیمه
مرور جامع بیوشیمی به انضمام سوالات کارشناسی ارشد و دکتری (تالیف) 1386/01/01 فایل ضمیمه

گالری عکس

تماس با ما

در صورت تمایل میتوانید از طریق فرم یا اطلاعات زیر با ما در تماس باشید
  • موبایل: 09120409659
  • کد EBC: ندارد
  • کد USSD: ندارد
Loading ...