رونق کسب وکار

کارشناس,مشاورفروش,ومربی,آموزشی,شرکت گسترش طراحان نقش الماس

  • تاریخ تاسیس 1363/11/29

بیوگرافی

جهان مابازتاب نگرش ماست و نگرش ما ساخته باور ها و الگوهای ذهنی ما

تصمیم گرفتیم برنده باشیم و بند و قفس نپذیریم,شاهانه فکر کنیم و شاهانه تصمیم بگیریم برای رشدفردی وجامعه

فاتحان اجتماعی از برنده هایی است که تاب قفس نداشتند و جز پیروزی و بزرگی به چیزی نمی اندیشیدند

خانواده ای متولد اردیبهشت 96-که آزادگی و شرافت و بزرگی سر لوحه هر تصمیم آنهاست
دولت مندان با نگرشی از سر تا سر جهان
که کمر همت بستند برای فتح درون و پیروزی بر تاریکی و نا امیدی

اجتماعی از #برنده_های_مادرزاد

هرکسب وکاری برای رشدنیازهایی داردکه باایدههای تیم مارفع نیازهاشده وباعث کاهش هزینه هارشدتصاعدی درآمدمی شود

سوابق شغلی

مدیریت
کیان پخش طوس
از 1391 - تا 1399

مهارت ها

فروش وبازاریابی شبکهای
100%

تماس با ما

در صورت تمایل میتوانید از طریق فرم یا اطلاعات زیر با ما در تماس باشید
Loading ...