مجموعه مهندسی اسپرلوس

پیوست شش آیین نامه 2800

بیوگرافی

اتصال دیو.ارها به سازه باید به نحوی انجام شود که در اثر خیز تیرهای زیر و بالای دیو.ار, جابجایی نسبی طبقات و یا عوامل وارد آورنده نیروی خارج از صفحه از جمله زلز.له, باد و ,... قطعه دیو.ار پایدار بماند و عملکرد آن حفظ شود و از ایجاد ترک شدید در دیو.ار جلوگیری نماید. در این بند نمونههایی از اتصالات مورد قبول ارائه شده است. دیو.ارهای بلوکی با توجه به عملکرد دو طرفه آنها در جهت افقی باید با استفاده از ابزار مناسب مسلح شوند . میلگردها و بستهای مورد استفاده باید طبق ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در مواردی که مورد نیاز است از جنس فولاد ضد زنگ یا فولاد گالوانیزه و یا میلگرد آجدار سرد نورد باشند. حداقل سطح مقطع قطعه مسلح کننده 0/0003 سطح... مقطع موثر دیو.ار در برش خارج از صفحه میباشد. حداکثر فاصله قائم قطعات مسلح کننده در ارتفاع دیو.ار یک متر میباشد که باید قطعه براساس آن طراحی و محاسبه شود.
پیوست شش آیین نامه 2800

بیشتر

تماس با ما

در صورت تمایل میتوانید از طریق فرم یا اطلاعات زیر با ما در تماس باشید
  • موبایل: 09159150868
  • تلفن: 05138675401
  • وب سایت: https://sperloos-group.ir/
  • آدرس: خراسان رضوي - مشهد - بلوار پیروزی,بین پیروزی 59 و 61,پلاک59
  • کد EBC: ندارد
  • کد USSD: ندارد
Loading ...