عاملین فروش آی نوتی

عاملین فروش آی نوتی

جهت جستجو در جدول زیر فیلتر خود را وارد کنید...


ردیفنام شرکتشماره ثبتشناسه ملیشهر/استاننمایندهتاریخ صدورتاریخ اعتبارتصویر مجوزگزارش تخلفات
1شرکت با مسئولیت محدود زمرد هوشمند شهاب1422814006940415مركزي / اراک محمد فلاح1397/07/301398/07/30مشاهده مجوزگزارش تخلف
2شرکت با مسئولیت محدود پویندگان آتیه امن زاگرس174014007520190خوزستان / اهوازمحسن قلندرنژاد1397/09/031398/09/03مشاهده مجوزگزارش تخلف
3شرکت سهامی خاص شرکت معماری آسمان بنفش تیمره18040550012850مركزي / خمینوحید آقابیگ1397/09/031398/09/03مشاهده مجوزگزارش تخلف
4شرکت با مسئولیت محدود شتاب گستر سانا51504014007056340خراسان رضوي / نيشابورمهدی نقابی1397/09/031398/09/03مشاهده مجوزگزارش تخلف
5شرکت سهامی خاص به رخ سازان روزبه4322814005495487فارس / شيرازروزبه قادرى1397/09/261398/09/26مشاهده مجوزگزارش تخلف
6شرکت با مسئولیت محدود فن آوران نقش الماس مهر۶۱۵۳۹۱۴۰۰۷۹۸۱۰۰۶اصفهان / اصفهانمجید ساکتی1397/09/261398/09/26مشاهده مجوزگزارش تخلف
7شرکت سهامی خاص امواج رایانه مهدی1041710740097255لرستان / خرم آبادمهدی منصوری1397/09/261398/09/26مشاهده مجوزگزارش تخلف
8شرکت سهامی خاص ندا فرینای مرکزی625710780096779مركزي / اراک مریم ابراهیمی1397/09/261398/09/26مشاهده مجوزگزارش تخلف
9شرکت با مسئولیت محدود هزاره سوم پیشگامان پردازشگر رایانه لاهیجان194914003354070گیلان / لاهیجانعلی فتح اله زاده1397/09/261398/09/26مشاهده مجوزگزارش تخلف
10شرکت با مسئولیت محدود پرتو دیبای پارس3508710530473512فارس / شيرازبیتا بیضائی1397/10/021398/10/02مشاهده مجوزگزارش تخلف
11شرکت با مسئولیت محدود فنی و مهندسی اورنگ پردازشگر سپاهان614820534823491اصفهان / اصفهانمینا حاجی وند1397/10/021398/10/02مشاهده مجوزگزارش تخلف
12شرکت با مسئولیت محدود جهان سیستم مبین سبلان879610240112898تهران / تهرانکیان بهرو1397/10/151398/10/15مشاهده مجوزگزارش تخلف