درباره ما

باشگاه ورزشی خانوادگی سناتور
مجهز به بهترین دستگاه های ورزشی روز
دارای سه محیط مجزا وهمزمان برای آقایان ،بانوان وکودکان