درباره ما

برای فرزندانتان عصری پر بار و شاد ساخته ایم

رسیدگی دقیق به نحوه انجام تکالیف

مرور دروس فردا

تعلیم مهارتهای زندگی و آداب اجتماعی

تعلیم برخی مهارتهای فنی مورد نیاز در جهت افزایش اعتماد بنفس

آموزش رفتار صحیح در جامعه با استفاده از اصول روانشناسی و تاتر درمانی

انجام بازیهای فکری، تقویتی، هوش حرکتی، هوش حسی، هوش اجتماعی، هوش هیجانی، و تمام هوشهای هشتگانه

استعداد یابی کودک در زمینه های مختلف هنری و علمی

قصه گویی و یادگیری درست رو خوانی و روانخوانی

با بهره گیری از بهترین مربیان
همراه با عصرانه مقوی ،سبزیجات و میوه
سرویس رفت و برگشت

بیمه

نام نویسی از رده تحصیلی دوم تا پنجم دبستان
آدرس: اسدآبادی ۲۳/۱، پلاک ۹

تلفن:09151709873 / 09151732591
رییسی