درباره ما

سازنده بهترین سیستم های سرمایشی چیلر،مینی چیلر،سردخانه های صنعتی زیرصفر وبالای صفر،هواسازوایرواشر
با پنچ سال ضمانت
ودارای گواهی نامه استاندارد بین المللیDQSآلمان
دانش بنیان
فکس:02142694588
تلفن همراه:09163698264
تلفن همراه:09137707812
کد پستی:8931819175