درباره ما

با استفاده از این برنامه بدون اینکه زحمتی برات داشته باشه با دیدن تبلیغ و یا ثبت تبلیغ درآمد داشته باش.
به ازای هر تبلیغ 6 تومن درآمد داشته باش
و با ثبت تبلیغ برای دیگران از AdSee حق تبلیغ بگیر...
با همین راحتی