درباره ما

بزرگترین ومتنوع ترین بستنی فروشی شهرستان سیرجان
تهیه بیش از بیست نوع بستنی در حضور شما مشتریان عزیز به صورت تازه بابروزترین دستگاه ها.تهیه پالوده محلی وشیرازی از مرغوب ترین مواد.سرو انواع آب میوه های تازه شامل آب هویج آب پرتقال شیرموز.
این مجموعه کیفیت خودرا معرف خودمیداند
آماده خدمات رسانی به شما همشهریان عزیز سیرجانی می باشد