درباره ما

فعالیتهای کلینیک :
🔴تشخیص و کنترل انواع بیماری دیابت ( نوع ۱ و ۲،
بارداری)
🔴درمان انواع زخم های بیماران دیابتی و زخم بستر
🔴 درمان چاقی، تغذیه و رژیم درمانی
🔴مشاوره روانشناسی
🔴 معاینات دوره ای قلب و چشم بیماران
🔴برگزاری کلاسهای آموزشی برای بیماران