پکیج ها

پکیج های ویژه آی نوتی

تعرفه ها

بسته الماس آی نوتی

تخفیف %64

41,330,000

15.000.000 ریال

استفاده از تمامی امکانات و خدمات سایت

ثبت در نقشه iMap

کد CRM فارسی و لاتین

کد USSD شش رقمی بدون واسطه

1% شارژ هدیه پنل پیامکی

آنتی ویروس پنج کاربر پادویش (5 عدد ویندوز، 5 عدد اندروید)

بسته طلایی آی نوتی

تخفیف %47

23,330,000

12.500.000 ریال

استفاده از تمامی امکانات و خدمات سایت

ثبت در نقشه iMap

کد CRM فارسی و لاتین

کد USSD هفت رقمی بدون واسطه

1% شارژ هدیه پنل پیامکی

آنتی ویروس پنج کاربر پادویش (5 عدد ویندوز، 5 عدد اندروید)

بسته نقره آی نوتی

تخفیف %27

13,730,000

10.000.000 ریال

استفاده از تمامی امکانات و خدمات سایت

ثبت در نقشه iMap

کد CRM فارسی و لاتین

کد USSD چهار رقمی با واسطه

1% شارژ هدیه پنل پیامکی

آنتی ویروس پنج کاربر پادویش (5 عدد ویندوز، 5 عدد اندروید)

بسته برنز آی نوتی

تخفیف %16

8,930,000

7.500.000 ریال

استفاده از تمامی امکانات و خدمات سایت

ثبت در نقشه iMap

کد CRM فارسی و لاتین

کد USSD شش رقمی بدون واسطه

1% شارژ هدیه پنل پیامکی

آنتی ویروس پنج کاربر پادویش (5 عدد ویندوز، 5 عدد اندروید)